50+ w Metropolii

Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce powstała 1 stycznia 2018 roku. Tworzy ją 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB Polski.

Dochody emerytów w województwie śląskim

Dochody emerytów w województwie śląskim znacznie przewyższają średnią krajową i w roku 2018 wyniosły 2623 zł brutto.